PCM-methode

PCM staat voor Professional Crisis Management. PCM is een preventie en de-escalatie methode die erop gericht is crisisgedrag bij cliënten te verminderen.  

 

Door een cliënt aandachtig te observeren, 
leer je oplopende spanning en
de onderliggende oorzaak ervan
bij een cliënt te herkennen.


Belangrijkste doel van deze methode is het voorkomen van escalatie door het tijdig herkennen van spanning bij cliënten. Door een cliënt aandachtig te observeren, leer je oplopende spanning en de onderliggende oorzaak ervan bij een cliënt te herkennen. Door de oorzaak weg te nemen, kan escalatie worden voorkomen.  

Als er al sprake is van escalatie en er ontstaat een onveilige situatie voor het kind en/of de omgeving, is veiligheid het doel en grijp je in. Bij deze speciaal voor kinderen ontwikkelde fysieke ingreep, staan waardigheid en keuzevrijheid van het kind, evenals pijnvrijheid hoog in het vaandel. 

Onze eigen PCM-trainers

Onze mentoren krijgen deze training aangeboden door onze gecertificeerde trainers Stefan Pruijn en Claudia Schade. Stefan en Claudia moeten zich jaarlijks in Parijs laten hercertificeren als trainer van deze methode. Raeger is de enige organisatie in Nederland die deze unieke methode hanteert.

Onze mentoren moeten een training van drie dagen volgen om PCM te mogen toepassen. Vervolgens zijn ze verplicht zich jaarlijks te hercertificeren door onze trainers.

Zou u zelf een PCM-training willen volgen? Lees hier over de mogelijkheden.