Kenniscentrum en trainingen

Expert in Autisme

Raeger Autismecentrum heeft zich de afgelopen 12 jaar ontwikkeld tot een volwassen Autismecentrum waar een behoorlijke hoeveelheid specialistische kennis en ervaring aanwezig is. 

Het niveau van onze gedragsdeskundigen ligt hoog. Naast hun wetenschappelijke opleiding biedt Raeger een scala aan trainingen en cursussen aan op het gebied van autisme, allemaal met als doel het optimaal begeleiden van onze cliënten bij het vergroten van hun autonomie.

Ook is Raeger altijd op zoek naar nieuwe kennis en bewezen methodes die kunnen worden toegepast bij kinderen met autisme. Alleen zo kunnen wij het de allerbeste zorg bieden aan onze cliënten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Wij werken bij Raeger met ABA. Om deze benadering te mogen toepassen, zijn al onze hoofdbehandelaars BCBA-geschoold in de Verenigde Staten.

Bovendien is Raeger een van de weinige plekken in Nederland die gebuikt maakt van PCM: een preventie en de-escalatie methode voor zorgprofessionals en ouders die erop gericht is crisisgedrag bij cliënten te verminderen. De PCM-methode werkt effectief bij kinderen met autisme. Raeger heeft haar eigen PCM-trainers, die elk jaar hun trainings-certificaat in Parijs halen. Lees hier meer over PCM en hoe u eventueel zelf de PCM-methode kunt leren.

 

Onze kennis delen we graag.
Wij gunnen namelijk ieder kind met autisme
de mogelijkheid zich
optimaal te ontwikkelen.

Kennisdeling doen we door trainingen aan te bieden en door het organiseren van seminairs en andere bijeenkomsten voor ouders, organisaties en zorgprofessionals. Ook zal er binnenkort een blog verschijnen waar we onze kennis met u zullen delen. 

Kwaliteitsregister

Binnen Raeger werken we met een kwaliteitsregister. Deze hebben we ontwikkeld omdat we het belangrijk vinden de kwaliteit van onze medewerkers te monitoren. 

 

 

 

 

In het register wordt enerzijds geborgd welke trainingen de medewerker heeft gevolgd en of de nodige hercerticicering voor bepaalde trainingen wordt gevolgd.

Anderzijds wordt in het register de deskundigheidsbevordering van de medewerkers bijghouden. Hier wordt het aantal uren intervisie en supervisie in bijgehouden.

Met het register waarborgen we dus niet alleen dat de kennis van onze medewerkers up-to-date is, maar ook dat de medewerker in de praktijk zijn of haar functie optimaal uitoefend. 

Autisme en ABA

Kinderen met autisme kunnen moeite hebben met het uiten van hun gevoel. Het lukt ze vaak niet om te vertellen wat er in ze omgaat. Hierdoor zijn onze behandelaars aangewezen op het gedrag dat een cliënt laat zien. Door dit gedrag nauwgezet te observeren, kunnen zij patronen ontdekken.

Gedrag staat centraal

Wij gaan er vanuit dat elk gedrag een reden heeft. Door te ontdekken waarom een kind bepaald gedrag laat zien, kunnen we een kind beter begrijpen. 

Als het gedrag onprettig is, zoals agressief gedrag, zelfbeschadiging of het beschadigen van spullen, kunnen we doordat we de oorzaak weten, het gedrag proberen aan te passen. In dit geval leren we altijd alternatief gedrag aan.

ABA

ABA helpt ons hierbij. ABA staat voor Applied Behaviour Analyses oftewel toegepaste gedragsanalyse. De effectiviteit van deze methode afkomstig uit de Verenigde Staten, bij de behandeling van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) is wetenschappelijk aangetoond. 

Al ruim 10 jaar werkt Raeger volgens de ABA grondbeginselen. We zijn zeer positief over de behaalde resultaten. Niet alleen wij zijn enthousiast: Hier kunt u lezen hoe ouders de behaalde resultaten met hun kinderen ervaren.

Communicatie met het kind

De voornaamste vaardigheid waar we onze cliënten bij begeleiden is communiceren. Wanneer een kind in staat is te communiceren, vallen veel frustraties bij zowel kind als ouders weg.

We leren de kinderen aan te geven wat ze willen of waar ze mee zitten, door zich uit te spreken (verbaal) en wanneer dat niet gaat door gebruik te maken van pictogrammen. Wanneer ze merken dat het leven hierdoor prettiger wordt, zullen ze vaker kiezen voor die weg en minder vaak gedrag laten zien dat voortkomt uit frustratie. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden van onze cliënten gebeurt aan de hand van ABA.

Daarnaast is ABA uitermate geschikt voor het aanleren van talloze andere vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan het leren aantrekken van eigen jas en schoenen, leren zelf hun bord op te ruimen en bijvoorbeeld het vragen om een koekje. Bij oudere kinderen kunt u dan denken aan het klaarmaken van eten, het zetten van thee, het opmaken van een bed.

Leren in kleine stapjes

Het werken met ABA vergt veel tijd en geduld van zowel de gedragsdeskundigen, de ouders als het kind. Herhaling en beloning zijn kenmerkend voor ABA. Ook het in kleine stapjes opdelen van vaardigheden is typisch voor ABA:

  1. Vaardigheden opsplitsen in kleine deelstapjes.
  2. Eén onderdeel per keer aanleren net zo lang totdat uw kind het kan.
  3. Veel momenten van herhaling bieden.
  4. Uw kind bij het aanleren van deze vaardigheden tijdelijk hulp aanbieden totdat het deze zelfstandig kan inzetten.
  5. Pas als uw kind de voorafgaande vaardigheden beheerst worden complexe vaardigheden geïntroduceerd. 

Trainingen

Trainingen voor ouders

Al twaalf jaar betrekt Raeger de ouders van cliënten bij het zorgproces. Wij geloven namelijk dat alleen dan het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Naast intensieve begeleiding van de ouders, bieden we maandelijks 1-op-1 oudertrainingen aan, toegespitst op de specifieke behoeftes en het ontwikkelingsniveau van het kind. We geven de ouders hierbij handvaten waarmee ze thuis aan de slag kunnen. 

 

Heeft u een kind met autisme en kunt u wel wat hulp gebruiken? Meerdere malen per jaar bieden we oudertrainingen aan ouders waarvan het kind niet in zorg is bij het Raeger Autismecentrum. Onderwerpen waar veel ouders tegenaanlopen, komen aan bod. 

Houd de website in de gaten. Binnenkort kunt u zich opgeven voor onderstaande trainingen:

Autisme en slapen | Autisme en eten | Autisme en zindelijkheid | Autisme en life-skills

Kosten Oudertrainingen

De prijs voor de oudertraingen hangt af van wie hem volgt:
- Voor ouders van een kind in zorg bij Raeger zijn de trainingen kosteloos.
- Bent u ouder van een kind met autisme dat niet in zorg is bij Raeger, dan zijn de kosten: €50,-
- Neemt u deel als zorgprofessional, dan is de prijs in overeenstemming en afhankelijk van het aantal deelnemers vanuit uw organisatie. Neemt u in dit geval contact op met onze trainer Stefan Pruijn, via stefan.pruijn@raeger.nl

Crisispreventie en de-escalatie: PCM - training

PCM staat voor Professional Crisis Management. Het is een preventie en de-escalatie methode voor zorgprofessionals en ouders die erop gericht is crisisgedrag te verminderen.  

Belangrijkste doel van PCM
is het voorkomen van escalatie
door het tijdig herkennen van
spanning bij cliënten.

 

 

Belangrijkste doel van deze methode is het voorkomen van escalatie door het tijdig herkennen van spanning bij cliënten. Door een cliënt aandachtig te observeren, leer je oplopende spanning en de onderliggende oorzaak ervan bij een cliënt te herkennen. Door de oorzaak weg te nemen, kan escalatie worden voorkomen.  

Als er al sprake is van escalatie en er ontstaat een onveilige situatie voor het kind en/of de omgeving, is veiligheid het doel en grijp je in. Bij deze speciaal voor kinderen ontwikkelde fysieke ingreep, staan waardigheid en keuzevrijheid van het kind, evenals pijnvrijheid hoog in het vaandel. 

 

 

Trainer Stefan Pruijn leert PCM aan gedragsdeskundigen van raeger

Een PCM- training omvat drie hele dagen. Na afloop ontvangt u een certificaat, waarmee u bevoegd bent de methode uit te voeren. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan dient u zich jaarlijks op een terugkomdag te hercertificeren.

Het fysiek ingrijpen middels de PCM-methode gebeurt voor een groot deel met twee of zelfs meer personen. Zeker als het wordt toegepast bij kinderen die fysiek al sterk en volwassen zijn. Het wordt daarom ook ten zeerste aangeraden de training met uw partner, dan wel een medezorgverlener te volgen.

Wij bieden de trainingen aan bij het Raeger Autismecentrum op onze locaties in Amsterdam en Capelle aan den IJssel. De training wordt gegeven door een van onze eigen gecertificeerde trainers Stefan Pruijn en Claudia Schade, die zich jaarlijks in Parijs hercertificeren als PCM-trainer. Raeger is de enige organisatie in Nederland die deze unieke methode hanteert.

PCM-trainingen in Amsterdam

De training zal op onze hoofdlocatie in Amsterdam op IJburg plaatsvinden, aan het Ed Pelsterpark 14.

Trainingsdag 1: Woensdag 12 juni 2024
Trainingsdag 2: Zaterdag 15 juni 2024
Trainingsdag 3: Woensdag 19 juni 2024

Aanmelden PCM-training juni Amsterdam 

 

De volgende PCM-training in Amsterdam vindt plaats op 6, 9 en 13 november.

Aanmelding PCM-training november Amsterdam

PCM-trainingen in Capelle aan den IJssel

De training zal op onze locatie in Capelle aan den IJssel plaatsvinden, aan de Fascinatio Boulevard 622.

Trainingsdag 1: woensdag 17 april 2024
Trainingsdag 2: zaterdag 20 april 2024
Trainingsdag 3: woensdag 24 april 2024

Aanmelden PCM-training april Capelle aan den IJssel

De volgende PCM-training in Capelle vindt plaats op 4, 7 en 11 september.  

 Aanmelden PCM-training september Capelle aan den IJssel

Kosten PCM-training

De prijs voor de driedaagse PCM-training hangt af van wie hem volgt:
- Voor ouders van een kind in zorg bij Raeger is de training kosteloos.

- Bent u ouder van een kind met autisme dat niet in zorg is bij Raeger, dan zijn er kosten aan verbonden. Neemt u hiervoor contact op met stefan.pruijn@raeger.nl 

- Neemt u deel als zorgprofessional, dan is de prijs €995,- per persoon. Bent u een organisatie en wilt u meerdere trainingen afnemen, dan is de prijs in overeenstemming en afhankelijk van het aantal deelnemers vanuit uw organisatie. Neemt u alstublieft contact op met onze trainer Stefan Pruijn, via stefan.pruijn@raeger.nl

 

 

 
Trainingen voor organisaties

Bent u een organisatie of zorgprofessional en heeft u of uw medewerkers dagelijks te maken met kinderen met autisme? Ervaart u moeilijkheden in de omgang met deze kinderen? Raeger Autismecentrum kan u helpen. Wij stellen in overleg met u een trainingsprogramma op maat samen.

Wij kunnen u en uw medewerkers begeleiden bij het omgaan met de doelgroep en met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Ook kunnen we u handvaten bieden om de kinderen te begeleiden in het (verder) ontwikkelen van bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, met behulp van ABA.  

PCM

Het kan een goed idee zijn om enkele medewerkers binnen uw organisatie de PCM-trainig te laten volgen. Hierdoor is uw organisatie in staat om op een effectieve maar pijnvrije manier in te grijpen op het moment dat een kind een gevaar is voor zichzelf en/of de omgeving. Hier kunt u meer lezen over PCM.

Neem contact op

Bent u benieuwd wat er mogelijk is voor uw organisatie? Wij bespreken graag uw behoefte en kijken wat er passend is voor uw organisatie. Neemt u gerust contact met ons op met onze hoofdtrainer Stefan Pruijn via stefan.pruijn@raeger.nl.

Kennisuitwisseling

Naast dat we onze kennis graag delen, willen we ook leren. Leren van u, van ouders, van zorgprofessionals. 
Daarom komen we geregeld bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

We organiseren bijeenkomsten rondom belangrijke thema's, gerelateerd aan autisme. We nodigen experts uit die komen spreken en een belangrijk licht werpen op relevante onderwerpen. Ook ervaringsdeskundigen, zoals ouders of mensen met autisme laten we graag aan het woord.

Tijdens deze bijeenkomsten is er altijd volop ruimte om kennis uit te wisselen en met elkaar belangrijke thema's te bespreken. 

Hou onze website in de gaten voor de eerstvolgende bijeenkomst.  

Onze kennispartners

Om goede zorg te bieden en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, houden wij nauw contact met diverse kennispartners. 

Psychiatrisch Consultant

Dr. Alexander Westphal (MD, PhD) is een ervaren psychiater met een expertise in kind- en forensische psychiatrie bij Yale Division of Law and Psychiatry & Yale Child Study Center in de Verenigde Staten. Zijn focus ligt op ontwikkelingsstoornissen vooral op ASD (Autism Spectrum Disorder) en PDD (Persuasive Development Delay) en op problematisch gedrag dat kan leiden tot juridische betrokkenheid. Hij heeft zich als consultant beziggehouden met meer dan 70 cases. Met zijn ervaring en expertise voorziet hij Raeger van advies om de kwaliteit van de behandeling van de kinderen te waarborgen.  

Gedragsdeskundig Trainer

Sinds 2018 ontvangen onze behandelaars training van gedragsdeskundige Dr. Christos Nikopoulos (PhD, BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA). Hij is gedragsdeskundige en oprichter en directeur van Autism Consultancy Service in Londen. Tevens is hij verbonden aan de Universiteit van Swansea (Wales). Hij heeft vele publicaties op het gebied van autisme-onderzoek op zijn naam staan. Hier spreekt hij ook over op nationale en internationale congressen. Zijn focus ligt op de begeleiding en supervisie van professionals die het BCBA dan wel BCaBA certificaat willen behalen.  

SBO De kans

Raeger Autismecentrum werkt al een aantal jaren samen met SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West. Onze schoolvoorbereidende groep de Rode Ibis is hier gevestigd. Regelmatig stromen kinderen uit deze groep door naar De Kans.

SBO De Kans is een school voor speciaal basisonderwijs, die leerlingen begeleidt bij het leerproces en bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De Kans biedt een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich prettig voelen en geaccepteerd worden door hun leerkrachten en medeleerlingen. De leerkrachten op SBO De Kans richten zich vooral op het bevorderen van positief gedrag van de leerlingen en het opdoen van succeservaringen waardoor de leerlingen meer vertrouwen in zichzelf krijgen.

 

Dr. Zeynel Erkut, kinder- en jeugdpsychiater

Al enkele jaren werkt Raeger met volle tevredenheid samen met dr. Z. Erkut van Terra Mental Health. De heer Erkut kunnen wij inroepen voor consult wanneer wij een vermoeden hebben dat er achterliggende problematiek speelt bij een cliënt. Samen met de ouders, het kind en de hoofdbehandelaar plannen we een consult in. De psychiater kan op basis van het observatie en de door de ouders en behandelaar verstrekte informatie een eventuele diagnose stellen. Indien nodig en/of wenselijk kan de psychiater medicatie voorschrijven. In dat laatste geval zal de psychiater het kind uiteraard blijven monitoren.