Onze kennispartners

Om goede zorg te bieden en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, houden wij nauw contact met diverse kennispartners. 

Psychiatrisch Consultant

Dr. Alexander Westphal (MD, PhD) is een ervaren psychiater met een expertise in kind- en forensische psychiatrie bij Yale Division of Law and Psychiatry & Yale Child Study Center in de Verenigde Staten. Zijn focus ligt op ontwikkelingsstoornissen vooral op ASD (Autism Spectrum Disorder) en PDD (Persuasive Development Delay) en op problematisch gedrag dat kan leiden tot juridische betrokkenheid. Hij heeft zich als consultant beziggehouden met meer dan 70 cases. Met zijn ervaring en expertise voorziet hij Raeger van advies om de kwaliteit van de behandeling van de kinderen te waarborgen.  

Gedragsdeskundig Trainer

Sinds 2018 ontvangen onze behandelaars training van gedragsdeskundige Dr. Christos Nikopoulos (PhD, BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA). Hij is gedragsdeskundige en oprichter en directeur van Autism Consultancy Service in Londen. Tevens is hij verbonden aan de Universiteit van Swansea (Wales). Hij heeft vele publicaties op het gebied van autisme-onderzoek op zijn naam staan. Hier spreekt hij ook over op nationale en internationale congressen. Zijn focus ligt op de begeleiding en supervisie van professionals die het BCBA dan wel BCaBA certificaat willen behalen.  

SBO De kans

Raeger Autismecentrum werkt al een aantal jaren samen met SBO De Kans in Amsterdam Nieuw West. Onze schoolvoorbereidende groep de Rode Ibis is hier gevestigd. Regelmatig stromen kinderen uit deze groep door naar De Kans.

SBO De Kans is een school voor speciaal basisonderwijs, die leerlingen begeleidt bij het leerproces en bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De Kans biedt een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich prettig voelen en geaccepteerd worden door hun leerkrachten en medeleerlingen. De leerkrachten op SBO De Kans richten zich vooral op het bevorderen van positief gedrag van de leerlingen en het opdoen van succeservaringen waardoor de leerlingen meer vertrouwen in zichzelf krijgen.

 

Dr. Zeynel Erkut, kinder- en jeugdpsychiater

Al enkele jaren werkt Raeger met volle tevredenheid samen met dr. Z. Erkut van Terra Mental Health. De heer Erkut kunnen wij inroepen voor consult wanneer wij een vermoeden hebben dat er achterliggende problematiek speelt bij een cliënt. Samen met de ouders, het kind en de hoofdbehandelaar plannen we een consult in. De psychiater kan op basis van het observatie en de door de ouders en behandelaar verstrekte informatie een eventuele diagnose stellen. Indien nodig en/of wenselijk kan de psychiater medicatie voorschrijven. In dat laatste geval zal de psychiater het kind uiteraard blijven monitoren.