Overbruggingszorg

Raeger heeft in de afgelopen dertien jaar haar naam gevestigd. De vraag naar onze zorg is groot. Hier zijn wij natuurlijk harstikke trots op, maar het betekent ook dat we momenteel kampen met een wachtlijst. We doen er achter de schermen alles aan de wachtlijst te verkorten maar helaas kunnen we niet voorkomen dat ouders langer dan een jaar moeten wachten op passende zorg.

Meer informatie over onze wachtlijst leest u hier.

Om ouders en kinderen op de wachtlijst toch enige vorm van zorg en ondersteuning te geven, bieden we enkele vormen van overbruggingszorg aan:  

Overbruggingszorg: begeleidingsgroepen

Om kinderen waarvoor nog geen plek is bij een behandelgroep eerder te kunnen helpen, bieden wij begeleidingsgroepen aan. Op deze groepen wordt er met de kinderen aan algemene vaardigheden en een of twee individuele leerdoelen gewerkt en kunnen ze wennen aan het groepsproces. 

 

Op de begeleidingsgroepen
wordt er met de kinderen
aan algemene vaardigheden en
enkele individuele leerdoelen gewerkt


Op de begeleidingsgroepen werken onze groepsbegeleiders. Deze collega’s zijn door Raeger getraind in de ABA-methode en zijn in de meeste gevallen Orthopedagoog of Ontwikkelingspsycholoog in opleiding of hebben de HBO- opleiding Toegepaste Psychologie afgerond.  

Helaas komen niet alle cliënten van de wachtlijst in aanmerking voor een plaatsing op een begeleidingsgroep. Dit heeft te maken met de beperkte zorg die we op deze groepen kunnen bieden. Bovendien kunnen we ook gezien personele krapte op de arbeidsmarkt de begeleidingsgroepen niet onbeperkt aanbieden.

Overbruggingszorg: Online Trainingsprogramma

Sinds 2024 kunnen wij een deel van de ouders en hun kinderen op de wachtlijst ondersteuning bieden in de vorm van een online trainingsprogramma van zes maanden.  

Het HiRasmus Balans Oudertraining Programma is een digitaal programma, ontwikkeld voor kinderen met de diagnose autisme, waarbij enkele basisvaardigheden worden aangeleerd. U wordt een-op-een begeleid door een gedragsdeskundig specialist van Raeger. Tijdens het programma zal er veel aandacht worden besteed aan de verbetering van de communicatie tussen de ouders en het kind.

Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle kinderen die op de wachtlijst staan in aanmerking komen voor deze zorg. Zo is het niet geschikt voor kinderen die sterk agressief gedrag laten zien, zoals bijten of zelfverwonding.